strona główna  |  kontakt  |  mapa  

Menu

Aktualności

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wyniki konkursu

03-03-2022

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa został przeprowadzony szkolny konkurs plastyczny "Mój ulubiony bohater ksiazkowy". Zwycięzcom zostały wręczone nagrody książkowe.

więcej...


Szczepienia przeciw Covid-19

12-09-2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz...

więcej...


Archiwum

Prawa i obowiązki ucznia


Obowiązki ucznia
Prawa ucznia

Obowiązki ucznia

 

1. Obowiązek nauki
Oznacza, że do ukończenia 18 roku życia masz obowiązek uczęszczać do szkoły, aktywnie uczestniczyć w lekcjach, zajęciach i życiu szkoły.
 

2. Obowiązek troski o bezpieczeństwo w szkole
Oznacza, że musisz przestrzegać zasad bezpieczeństwa w szkole, unikać sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. Wykorzystywać czas wolny i przerwy między lekcjami w sposób bezpieczny i przemyślany.
 

3. Obowiązek informowania o niebezpiecznych sytuacjach
Oznacza, że musisz zgłaszać wychowawcy, pedagogom trudne lub niebezpieczne sytuacje, np.: wymuszenia, propozycje narkotyków, alkoholu, przypadki molestowania seksualnego, zagrożeń pojawiających się w szkole lub w drodze do szkoły.
 

4. Obowiązek troski o własne zdrowie
Oznacza, że musisz dbać o higienę osobistą, czystość, ład i porządek w szkole.
 

5. Obowiązek tolerancji
Oznacza, że musisz być tolerancyjny wobec wszystkich, którzy myślą inaczej, mają inne poglądy, przekonania religijne, wygląd.
 

6. Obowiązek okazywania szacunku wobec innych
Oznacza, że musisz szanować innych ludzi, dorosłych i swoich rówieśników. Nie możesz stosować wobec kogokolwiek przemocy, poniżania drugiego człowieka, nie możesz wyśmiewać innych i obrażać ich, masz obowiązek bronić słabszych.
 

7. Obowiązek troski o kulturę słowa
Oznacza, że musisz swoje opinie, poglądy, oceny i sądy wyrażać w sposób kulturalny, bez użycia wulgaryzmów, nie obrażając nikogo.
 

8. Obowiązek dochowania tajemnicy
Oznacza, że musisz zachować w tajemnicy informacje, które przypadkowo trafiły do Ciebie i których nie powinieneś rozpowszechniać.

do góry

Zostań dobroczyńcą nie kiwając małym palcem

 

Prawa ucznia

1. Prawo do nauki
Oznacza, że po ukończeniu 18 roku życia możesz uczyć się nadal.
 

2. Prawo do życia bez poniżania i przemocy
Oznacza, że nikogo nie można bezkarnie pozbawiać życia. Bicie, znęcanie się, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karalne.
 

3. Prawo do wychowania w rodzinie
Oznacza, że nikomu nie wolno zabrać Cię od rodziców chyba, że z bardzo ważnych powodów. Gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno, masz prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.
 

4. Prawo do informacji
Oznacza, że powinieneś poznać swoje prawa, powinieneś mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy.
 

5. Prawo do swobody myśli, sumienia i religii
Oznacza, że gdy jesteś już wystarczająco świadomy, sam decydujesz o swoim światopoglądzie, wcześniej rodzice maja prawo Tobą kierować.
 

6. Prawo do wypowiedzi
Oznacza, że w ważnych sprawach Ciebie dotyczących możesz wygłosić swoje zdanie, opinię, oświadczyć własną wolę.
 

7. Prawo do stowarzyszenia
Oznacza, że możesz należeć do organizacji młodzieżowych. Jeżeli masz 16 lat, sam decydujesz o swojej przynależności.
 

8. Prawo do prywatności
Oznacza, że możesz dysponować własnymi rzeczami, masz prawo do tajemnicy korespondencji. Nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w Twoje sprawy osobiste i rodzinne.
 

9. Prawo do tożsamości
Oznacza, że musisz mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie. Mając 13 lat musisz być zapytany o zgodę, gdybyś miał być adoptowany, a także gdybyś miał mieć zmienione nazwisko.

do góry

 

Administrator © 2010 - 2021