strona główna   kontakt  |  mapa  

Menu

Aktualności

Szczepienia przeciw Covid-19

12-09-2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz...

więcej...


Program stypendialny
"e-Bank Talentów 2021"

18-06-2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich muzycznie uzdolnionych uczniów do wzięcia udziału w drugiej edycji największego w Polsce programu stypendialnego. "e-Bank Talentów 2021" jest to pionierski...

więcej...


Archiwum

Projekty unijne

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Nr: POKL.09.01.02-12-143/11

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY          Od marca 2012 roku do czerwca 2013 roku w szkole realizowany jest projekt systemowy w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".

PROJEKT
"INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH" W GMINIE ŁUKOWICA"
współfinansowany przez Unię Europejską.CEL PROJEKTU: wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwinięcie zainteresowań, likwidacja barier w dostępie do edukacji poprzez indywidualizacje procesu kształcenia i doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.


FORMY WSPARCIA UCZNIÓW W NASZEJ SZKOLE:
  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 90 godz.
  • zajęcia dla dzieci w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 90 godz.
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy - 90 godz.
  • doposażenie bazy w nowoczesne pomoce dydaktyczne.


      W projekcie bierze udział 24 uczniów naszej szkoły.
Zostań dobroczyńcą nie kiwając małym palcem

Administrator © 2010 - 2021