strona główna   kontakt  |  mapa  

Menu

Aktualności

Plan lekcji na rok szkolny 2018/2019

23-09-2017

Drodzy Uczniowie,
Załączam link do aktualnej, i miejmy nadzieję ostatecznej, wersji planu lekcji (o tutaj) :).

więcej...


Konkurs promujący województwo świętokrzyskie

23-05-2017

Zapraszamy do obejrzenie filmu z udziałęm uczniów klasy II, którzy biorą udział w ogólnopolskim konkursie promującym województwo świętokrzyskie. Wystarczy obejrzeć film klikając...

więcej...


Archiwum

Projekty unijne

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Nr: POKL.09.01.02-12-143/11

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY          Od marca 2012 roku do czerwca 2013 roku w szkole realizowany jest projekt systemowy w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".

PROJEKT
"INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH" W GMINIE ŁUKOWICA"
współfinansowany przez Unię Europejską.CEL PROJEKTU: wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwinięcie zainteresowań, likwidacja barier w dostępie do edukacji poprzez indywidualizacje procesu kształcenia i doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.


FORMY WSPARCIA UCZNIÓW W NASZEJ SZKOLE:
  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 90 godz.
  • zajęcia dla dzieci w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 90 godz.
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy - 90 godz.
  • doposażenie bazy w nowoczesne pomoce dydaktyczne.


      W projekcie bierze udział 24 uczniów naszej szkoły.
Zostań dobroczyńcą nie kiwając małym palcem

Administrator © 2010 - 2018