strona główna  |  kontakt  |  mapa  

Menu

Aktualności

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wyniki konkursu

03-03-2022

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa został przeprowadzony szkolny konkurs plastyczny "Mój ulubiony bohater ksiazkowy". Zwycięzcom zostały wręczone nagrody książkowe.

więcej...


Szczepienia przeciw Covid-19

12-09-2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz...

więcej...


Archiwum

Regulamin szkolnego centrum informacji

 

1.
Ze stanowisk komputerowych w czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Młyńczyskach.
 

2.
Praca przy komputerze jest możliwa tylko po otrzymaniu zgody nauczyciela - bibliotekarza.
 

3.
Każdy użytkownik ma obowiązek wpisać się do zeszytu odwiedzin, podając imię, nazwisko, klasę, numer stanowiska, czas rozpoczęcia pracy oraz temat poszukiwań.
 

4.
Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.

Zostań dobroczyńcą nie kiwając małym palcem

 

5.
Użytkowników obowiązuje cisza. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do czytelni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej. Obowiązuje obuwie zmienne. Plecaki, torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
 

6.
U nauczyciela - bibliotekarza można dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego. W przypadku dużej liczby chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczany do 30 minut.
 

7.
Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do korzystania z Internetu i do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece.
 

8.
Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 

9.
Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowanie sprzętu, przełączanie lub odłączanie klawiatur, monitorów, myszy.
 

10.
Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym komputera i wkładania własnych dyskietek do stacji dysków bez zgody nauczyciela - bibliotekarza.
 

11.
Internet służy przede wszystkim do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad). Nie wolno ściągać z Internetu, oglądać i przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 

12.
Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać nauczycielowi - bibliotekarzowi. Uczniowie ponoszą odpowiedzialność regulaminową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
 

13.
Za naruszenie regulaminu nauczyciel - bibliotekarz może nałożyć karę - zakaz korzystania z komputerów przez wyznaczony czas.
 

 

Administrator © 2010 - 2021