Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Młyńczyskach

Dzień Patrona Szkoły

9 marca 2023 roku obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły

Tegoroczne obchody miały wyjątkowo uroczysty charakter, w związku z niezwykłym jubileuszem, jakim jest 550. rocznica urodzin patrona naszej szkoły.

Jesienią 2022 roku Senat Rzeczypospolitej przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą rok 2023 rokiem Mikołaja Kopernika. Jako szkoła nosząca jego imię pragnęliśmy aktywnie i uroczyście świętować to wydarzenie.

W związku z tym przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu “Szkoła Przyjaciół Kopernika” przygotowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Szkołę Podstawową numer 7 w Toruniu. W ramach tego programu zrealizowaliśmy zadania, których celem było popularyzowanie postaci Mikołaja Kopernika wśród dzieci i młodzieży, a także wnikliwsze poznanie życia i osiągnięć wielkiego astronoma.

Uroczystość miała znaczenie szczególnie wielkie i podniosłe, gdyż nasza szkoła nareszcie doczekała się nadania sztandaru.

W kościele pw. św. Stanisława BM w Młyńczyskach odbyła się uroczysta msza święta, podczas której ksiądz proboszcz Benedykt Szlęzak poświęcił sztandar w obecności zaproszonych gości oraz społeczności szkolnej.

Dalsza część uroczystości przebiegała w sali gimnastycznej.
Pani dyrektor Bogumiła Talar powitała zebranych gości:
– panią Zuzannę Wierzycką przedstawiciela posła na Sejm pani Urszuli Nowogórskiej,
– Dyrektora Delegatury w Nowym Sączu Kuratorium Oświaty w Krakowie pana Adama Skwarło,
– przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego pana Józefa Pietrzaka,
– Wójta Gminy Łukowica Bogdan Łuczkowskiego,
– przewodniczącą Rady Gminy Łukowica panią Klaudię Janik–Wojtanowską,
– dyrektora Zespołu Obsługi Edukacji w Łukowicy panią Joannę Juras,
– radną gminy Łukowica panią Anetę Tokarczyk,
– pana sołtysa Zdzisława Hebdę,
– księdza proboszcza Benedykta Szlęzaka,
– przewodniczącego Komisji Oświatowej pana Lucjana Majkę,
– dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki pana Jarosława Czaję,
– dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pana Andrzeja Bukańskiego,
– dyrektorów szkół i przedszkola gminy Łukowica,
– byłego dyrektora Szkoły Podstawowej w Młyńczyskach pana Antoniego Talar,
– emerytowanych nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Młyńczyskach oraz dyrektora Zespołu Obsługi Edukacji,
– przedstawicieli Koła Gospodyń Wiejskich w Młyńczyskach,
– przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Młyńczyskach,
– przedsiębiorców lokalnych firm, którzy wsparli finansowo naszą inicjatywę,
– nauczycieli, pracowników Szkoły Podstawowej w Młyńczyskach,
– uczniów Szkoły Podstawowej w Młyńczyskach.

Następnie przewodnicząca Rady Rodziców pani Alicja Chudy oraz Wójt Gminy Bogdan Łuczkowski przekazali sztandar na ręce pani Dyrektor, która oddała ten symbol w ręce Pocztu Sztandarowego w składzie: chorąży – Paweł Potoniec (kl. 6) oraz asysta: Agata Chudy (kl.6) i Anna Godoń (kl. 6).

Po prezentacji nowego symbolu szkoły i ślubowaniu przedstawicieli uczniów, poczet sztandarowy wyprowadził sztandar i głos zabrali:
– Wójt Gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski, który wręczył pani dyrektor list gratulacyjny od pani poseł Anny Paluch,
– pani Zuzanna Wierzycka z biura poselskiego pani poseł Urszuli Nowogórskiej odczytała list gratulacyjny przesłany przez panią poseł,
– pan Józef Pietrzak, przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, przekazał list gratulacyjny od Starosty Powiatu Limanowskiego pana Mieczysława Urygi,
– Dyrektor Delegatury w Nowym Sączu Kuratorium Oświaty w Krakowie pan Adam Skwarło,
– przewodnicząca Rady Gminy Łukowica pani Klaudia Janik–Wojtanowska.

Po przemówieniach pani dyrektor podziękowała Radzie Rodziców oraz właścicielom lokalnych firm za życzliwość, zaangażowanie, ofiarność i bezinteresowną pomoc w realizacji szczytnego celu, jakim było zakupienie sztandaru dla naszej szkoły.

W drugiej części uroczystości zgromadzeni na sali goście obejrzeli część artystyczną, w której wystąpili uczniowie klas 1, 4, 5, 6 i 8.

Komunikaty

Ataki hakerskie

Z powodu działań osób trzecich, utracony został dostęp do fanpage’a naszej szkoły w serwisie Facebook. Sprawa została zgłoszona

Zobacz więcej >
Skip to content