Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Młyńczyskach

Program “Szkoła Przyjaciół Kopernika”

Lekcja z Kopernikiem odbyła się w styczniu 2023 roku. Zajęcia trwały 2×45 minut i wzięli w niej udział uczniowie klasy czwartej oraz, w drugiej części, dzieci z oddziału przedszkolnego. Obydwie grupy liczą łącznie 29 osób. Lekcję uczniowie zaczęli od ułożenia multimedialnych puzzli na stronie https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/sztuka/277272-obraz-miko%C5%82aj-kopernik#12×8. Z połączonych elementów powstał obraz Jana Matejki zatytułowany “Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”. Zadaniem dzieci było rozpoznanie postaci na malowidle i podanie wszystkich znanych im informacji na jej temat. Później uczniowie otrzymali duże arkusze papieru, kolorowe przybory do pisania i rysowania oraz kontury portretu astronoma. Za pomocą tych materiałów, pracując w grupach, wykonali mapy myśli. 

Kolejnym etapem zajęć było poszerzenie dotychczasowej wiedzy uczniów. Dzieci obejrzały film na stronie https://www.youtube.com/watch?v=x0hX2J4QNd4, przygotowany przez Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, zapoznały się z informacjami na temat Mikołaja Kopernika z podręcznika do historii “Wczoraj i dziś 4” wydawnictwa Nowa Era i z fragmentami materiałów przygotowanych przez Bibliotekę Informacyjną Centrum Pieniądza NBP. Uczniowie klasy czwartej wysłuchali też krótkiego wykładu porządkującego najważniejsze wiadomości. 

Następnie dzieci utrwaliły i usystematyzowały nowy materiał poprzez uzupełnienie map myśli, a także rozwiązanie quizu nawiązującego formą do teleturnieju “Milionerzy” na stronie https://learningapps.org/4376764 . Po zakończeniu tej pracy, uczestnicy zajęć wyruszyli na poszukiwanie śladów Mikołaja Kopernika na szkolnych korytarzach. Tam obejrzeli plakat wykonany przez uczniów klasy 5, gazetkę ścienną poświęconą patronowi szkoły oraz układ słoneczny zdobiący jedną ze szkolnych ścian. 

Ostatnią częścią zajęć była wizyta w oddziale przedszkolnym. Tam uczniowie klasy 4 zaprezentowali młodszym kolegom zebrane informacje, posiłkując się przygotowanymi mapami myśli, a także ruchomym modelem układu słonecznego. Dzieci z oddziału przedszkolnego zaśpiewały piosenkę “Układ słoneczny”. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wspólnie kolorowali i zdobili mapy myśli o życiu, pracy i osiągnięciach Mikołaja Kopernika.

Komunikaty

Nie ma więcej postów
Skip to content