Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Młyńczyskach

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

            To zakończenie roku szkolnego miało wymiar szczególny. Nie tylko bowiem naukę w naszej placówce kończyli uczniowie klasy ósmej, nie tylko minął kolejny rok nauki dla pozostałych uczniów, ale przede wszystkim po 30 latach pełnienia funkcji dyrektora szkoły swoją pracę kończyła Pani Dyrektor Bogumiła Talar.

Rozpoczęliśmy oficjalnie od hymnu państwowego i wprowadzenia sztandaru. Następnie Pani Dyrektor powitała przybyłych gości: Wójta Gminy Łukowica Bogdana Łuczkowskiego, Dyrektora Zespołu Obsługi Edukacji Panią Joannę Juras,  Przewodniczącą Komisji Edukacji
 Spraw Społecznych Rady Gminy Łukowica  Panią Anetę Tokarczyk,  Radną Gminy Łukowica i Prezesa Związku Podhalan  Oddział w Młyńczyskach Panią Klaudię Janik-Wojtanowską. przedstawicieli Straży Pożarnej w Młyńczyskach .

W swoim przemówieniu Pani Dyrektor podkreśliła, jak ważny i owocny był mijający rok szkolny, dziękując nauczycielom za zaangażowanie oraz uczniom za ich wysiłek i osiągnięcia. Wyrazy uznania skierowała również do rodziców za wsparcie oraz współpracę ze szkołą.

Następnie odbyło się wręczenie świadectw absolwentom, nagród i wyróżnień dla najlepszych uczniów z klas 4 – 8. Młodsi otrzymali świadectwa i nagrody na spotkaniu z wychowawcami
w klasach. W tym roku po raz pierwszy, trzy nagrody dla uczniów za wysokie osiągnięcia
w nauce, ufundował Związek Podhalan oddział w Młyńczyskach, wręczyła je Pani Prezes  Klaudia Janik-Wojtanowska. Jak co roku, również OSP w Młyńczyskach nagrodziła uczniów biorących udział w konkursie wiedzy pożarniczej, wręczyła je Pani Katarzyna Majda.

Ósmoklasiści podziękowali wszystkim pracownikom szkoły za trud wychowania i troskę o ich rozwój, a uczniowie z kółka teatralnego zaprezentowali inscenizację ,,Kopciuszek’’

Na zakończenie zabrał głos Pan Wójt, dziękując Pani Dyrektor za wspaniałą pracę, zaangażowanie w życie szkoły. Następnie podziękowania  w imieniu uczniów złożyła przewodnicząca szkoły, do podziękowań dołączyli rodzice i nauczyciele. Uczniowie klasy VI zaśpiewali piosenkę, której refren w pełni odzwierciedlał jakim Dyrektorem była Pani Bogumiła Talar ,,Przeżyłaś tutaj wiele lat, oddałaś nam swój cały świat, dziś nie żal Ci przeżytych dni za wszystko dziękujemy Ci,Ty nas uczyłaś jak trzeba żyć, aby człowiekiem dobrym być…”

Na zakończenie przy akompaniamencie Pana Piotra  Dudy i dzieci z góralskiej kapeli wszyscy zaśpiewali gromkie ,,Sto lat” oraz ,,Wszystkiego Dobrego.’’   

Był to dzień pełen wzruszeń, wspomnień, radości, dzień który pozostanie w naszej pamięci.     

 

 

 

Komunikaty

Nie ma więcej postów
Skip to content