Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Młyńczyskach

Obowiązki rodziców

1

Przedłużanie oddziaływań wychowawczych szkoły na dom, w celu ujednolicenie kierunku wychowania.

2

Interesowanie się praca szkoły, branie czynnego udziału w zebraniach rodziców.

3

Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć i wymagać od dziecka punktualnego przychodzenia po zajęciach szkolnych.

4

Systematyczne uzupełnianie wiadomości dotyczących wychowania dzieci.

5

Przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń dyrektora.

6

Punktualne przyprowadzanie dzieci do szkoły, 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

7

Uczestnictwo w otwartych zajęciach dydaktycznych organizowanych dla rodziców w ciągu roku szkolnego.

8

Systematyczne zasięganie informacji o dziecku.

9

Dbanie o estetyczny wygląd dziecka (obuwie zastępcze, jednolity strój).

10

Zgłaszanie się do poradni specjalistycznych z dziećmi otrzymującymi skierowania.

Komunikaty

Nie ma więcej postów
Skip to content